Trong nước 21/01/2019 02:00

Bức tường bê tông trên đường Nghi Tàm (Tây Hồ, Hà Nội) mới được mở rộng đã xuất hiện chi chít những hình vẽ, thậm chí cửa nhà dân bên đường cũng thành nơi thể hiện những tác phẩm graffiti tự phát.

Nguyễn Đức - Trần Duy

Avatar