Thế giới07/08/201903:15

Không ồn ào, không lo mất mỹ quan, 'đường hầm nổi' nằm 30m dưới mực nước biển sẽ giúp người dân không cần phải vượt biển bằng 7 tuyến phà.

Theo CNN | Video:B1M

Avatar