Sức khỏe 04/03/2018 09:47

Ở các nước phương Đông, bói chỉ tay được xem là cách để thấy trước được tương lai hạnh phúc hay đau khổ của một người, tuy nhiên ở mỗi nơi lại có sự dự đoán khác nhau.

Theo Zing

Avatar