Trong nước 10/09/2019 06:47

Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn dài khoảng 65 km, tốc độ theo thiết kế 100km/h. Được xây dựng theo hình thức BOT,với tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng

Nguyễn Đức 

Avatar