Dọc biên giới giữa Mỹ và Mexico hiện cũng đã có nhiều nơi có hàng rào, giống như giữa 2 nhà hàng xóm với nhau. Còn trên thế giới thì những đường biên giới đan xen rất phức tạp. Nhưng cũng có những đường biên giới lạ lùng, việc đi lại giữa 2 quốc gia rất dễ dàng, thậm chí nấu cơm ở nước này nhưng có thể ăn cơm tại nước láng giềng.Theo VTC14

Avatar