Thế giới14/02/201805:55

Wang Junqiang là một trong số hàng triệu lao động Trung Quốc xuân này không về quê ăn Tết vì lương làm ngày Tết được trả cao gấp 3 lần tiền công bình thường.

Theo VTC14

Avatar