Hài27/09/201911:55

Chàng trai đang bi quan vì mãi vẫn chưa có người yêu gặp ngay "bằng hữu tốt" động viên theo cách...lạ

Video: Youku

Avatar