Mạng xã hội11/05/202011:32

Người phụ nữ đi xe máy có đèo con nhỏ, dừng đỗ trước một cửa hàng rồi xuống xe nói chuyện với bảo vệ nhưng quên dựng gạt chân chống…

 

Video: FB Thái Phong Bình

Avatar
Avatar
Đã Gạt chống nhưng bé trai ngồi lùi về sau quá nên nặng đuôi xe dẫn đến xe ngã !