Cộng đồng22/08/201911:51

Dừng xe giữa đường mặc áo mưa, người phụ nữ đẩy con nhỏ và mọi người vào tình huống nguy hiểm.

Nguồn: Facebook Phuc Truong

Avatar
Avatar
Không có não.