Cộng đồng 22/08/2019 11:51

Dừng xe giữa đường mặc áo mưa, người phụ nữ đẩy con nhỏ và mọi người vào tình huống nguy hiểm.

Nguồn: Facebook Phuc Truong

Avatar
Avatar
Không có não.