Cộng đồng15/10/202011:05

Cô gái dừng xe để mua rau nhưng lại chắn ngang đường, một xe máy chở cả gia đình đi qua, húc vào xe của cô gái. Cú đâm bất ngờ khiến cả cô gái lẫn chiếc xe máy bị đổ.

Nguồn: @Nguyễn Tuấn/OFFB

Avatar