Xe

Xe 09/07/2018 11:22

Chiếc xe container nhấc bánh, nghiêng thùng chao đảo như muốn đổ ụp xuống xe con bên cạnh.

Nguồn Youtube

Avatar