Dựng tóc gáy khi xe container suýt lật nghiêng đè bẹp xe con

Chiếc xe container nhấc bánh, nghiêng thùng chao đảo như muốn đổ ụp xuống xe con bên cạnh.

Nguồn Youtube

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>