Du lịch 08/05/2018 11:09

Nhiều nhóm thanh niên bất chấp nguy hiểm leo lên núi Đá Chồng bên vực sâu tại phường Minh Thành (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh).

Phạm Công

Avatar
Avatar
Hùng 17/05/2018 13:38
Mình đã leo lên đây. Đẹp.