Thời sự07/07/202112:21

Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức sẽ tạm dừng hoạt động bắt đầu từ 8 giờ ngày 7/7 cho đến khi có đủ điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện vận chuyển hàng hoá ra khỏi khu vực chợ chậm nhất là 20 giờ ngày 7/7.

Đình Tuyến - Lê Thảo

Avatar