Đời sống16/09/201808:30

Kính áp tròng chỉ thực sự an toàn khi bạn sử dụng đúng cách và vệ sinh cẩn thận. Nhưng có những lỗi nhỏ nhặt, do chủ quan mà người dùng có thể bị mất đi thị lực vì kính áp tròng.

Q.N (Video: 1-800 Contacts, Tech Insider)
Avatar