Thời sự07/07/201909:33

Sau hơn 2 tuần thí điểm ‘Khu vực trình diễn xử lý bùn’ bằng công nghệ Nano- Biorecto phân hủy bùn hữu cơ thành CO2 và nước đã có kết quả tích cực.

Đình Hiếu 

Avatar
Avatar
Đây là do khoanh vùng không có nước lưu thông nên vậy, nếu để nươc luôn có dòng chảy liệu công nghệ nhật có thành công không?