Trong nước 07/07/2019 09:33

Sau hơn 2 tuần thí điểm ‘Khu vực trình diễn xử lý bùn’ bằng công nghệ Nano- Biorecto phân hủy bùn hữu cơ thành CO2 và nước đã có kết quả tích cực.

Đình Hiếu 

Avatar
Avatar
Nghĩa 08/07/2019 19:39
Đây là do khoanh vùng không có nước lưu thông nên vậy, nếu để nươc luôn có dòng chảy liệu công nghệ nhật có thành công không?