TV Show04/10/202010:00

Binz đưa truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh vào lời bài hát, Wowy không thích thông điệp mà đội bạn mang đến chương trình.

Binz đưa truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh vào lời bài hát, Wowy không thích thông điệp mà đội bạn mang đến chương trình. 

Huỳnh Quyên

Avatar