Công nghệ09/09/202106:30

Sứ mệnh đưa con người trở lại Mặt Trăng của NASA đang được triển khai với nhiều tham vọng lớn.

A.B (Theo NASA)
Avatar