Mạng xã hội 09/07/2019 05:47

Nhiều người phấn khích gọi ‘ông ơi’ và cho rằng đó là điềm lành, tín hiệu tốt với người dân vùng biển Quy Nhơn xinh đẹp.

Video: Facebook Tôi Là Dân Quy Nhơn

Avatar