Mạng xã hội18/10/202103:49

Một con khỉ đột đang ‘giao lưu’ với du khách thì bất ngờ nhổ nước bọt khiến mọi người chạy tán loạn để tránh.

Nguồn: Newslare

Avatar