Sinh viên ưu tú Việt Nam được thăm phủ Tổng thống Hàn Quốc