Thế giới04/11/202001:55

Có đến 33 bang tại Mỹ không tiến hành kiểm các lá phiếu qua thư trước ngày bầu cử 3/11. Vào lúc này, hàng chục nghìn nhân viên trong các Hội đồng Bầu cử đang nỗ lực hết sức để kiểm những lá phiếu vắng mặt với quy trình kiểm đếm riêng.

Q.N (Theo ABC News)

Avatar