Thế giới 14/05/2019 08:00

Đặt tại Dubai, nhà máy chế biến thực phẩm này sản xuất khoảng 110 triệu bữa ăn trên máy bay trong một năm.

Video: Business Insider

Avatar