Thế giới15/04/202103:10

Ước tính có khoảng 5 triệu trẻ em vắt kiệt sức vào mỗi ngày ở những trường huấn luyện thể thao tại Trung Quốc với 1 mục tiêu duy nhất.

Q.N (Theo Youtube@ Best Documentary)

 
 

 

Avatar