Đời sống 27/01/2019 08:39

Cứ mỗi dịp lễ ông Công, ông Táo, làng Thủy Trầm (Phú Thọ) lại nhột nhịp thu hoạch cá chép đỏ.

Thực hiện: Đình Hiếu

Avatar