Thế giới27/07/201802:34

Gross, Nebraska là một thị trấn nhỏ, nơi chỉ có hai người dân đang sinh sống là vợ chồng ông Mike và bà Mary Finnegan. Nhưng Gross vẫn chưa phải là thị trấn nhỏ nhất khi so sánh với Monowi, thị trấn chỉ có một mình bà Elsie Eiler đang sinh sống.

Theo Great Big Story

Avatar