Công nghệ 07/07/2019 07:05

Với nhiều cơ sở rải rác khắp Hàn Quốc, việc khám phá đại bản doanh của Samsung như thể khám phá cả một thành phố.

Theo CNBC

Avatar