Quân sự 26/07/2019 07:00

Trên thực tế, đây là một căn cứ Không quân được xây dựng một cách bất hợp pháp vào năm 1941.

Theo Airforce-technology | Video: Youtube @American Heroes Channel, Nathan R. Parker

Avatar