Đời sống05/04/201908:00

Trong cuộc đời của mình, tắc kè có thể thay đến 4000 cái răng, nhưng tại sao con người sau khi thay răng sữa, lại phải chung sống với duy nhất 1 bộ răng và không có những chiếc răng thật mọc lên thay thế ngay cả khi 'bộ nhá' đã cũ mòn?

Q.N (Video: Tech Insider)

Avatar