Sao 08/11/2019 04:14

Đông Nhi chia sẻ rất hạnh phúc khi đứng bên Ông Cao Thắng trong một vai trò mới là một người vợ.

Thực hiện: Minh Tuyền - Lê Hiếu

Avatar