Mạng xã hội06/09/202111:07

Người phụ nữ ngồi trên xe máy ngó nghiêng chờ người đàn ông ôm thùng bia hớt hải chạy ra từ tiệm tạm hóa rồi nhanh chóng chạy xe mất hút.

Video: Facebook

Avatar