Đào phai màu, mai nở bung, lê trắng xuống phố hút khách Hà thành