Thời sự03/03/201801:38

Nhiều năm qua, chùa Diệu Pháp (TP.HCM) và các phật tử bất lực trước nạn bắt cá phóng sinh.

Đặc biệt là vào những ngày lễ lớn, tình trạng này càng bát nháo hơn. 

Thyeo VTC9

Avatar