Thời sự27/01/202101:25

20 nữ cảnh sát giao thông được huy động cùng nam đồng nghiệp dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng XIII.

Đình Hiếu

Avatar