Thời sự13/07/202006:00

Theo Thông tư 58/2020 của Bộ Công an, tất cả các xe kinh doanh vận tải kể cả xe taxi công nghệ sẽ phải đổi sang biển kiểm soát màu vàng. Việc thay đổi này hiện có nhiều tài xế tỏ ra băn khoăn.

Đình Hiếu

Avatar
Avatar
Đề nghị đổi biển xe màu trắng sáng sang màu trắng nhưng đục hơn để giảm chói cho camera. Qua đó các thiết bị camera sẽ dể dàng ghi lại được bảng số xe của tội phạm. Bảng số hiện tại gây khó cho một số camera vì nền quá sáng.