Đẹp 13/07/2019 06:05

Với việc thay đổi vật liệu bằng lá bàng rừng, ông Võ Ngọc Hùng P. Kim Long, TP Huế đã tạo nên những chiếc nón lá độc đáo.

Ông Võ Ngọc Hùng P. Kim Long, TP Huế đã tạo nên những chiếc nón lá độc đáo với việc thay đổi vật liệu quen thuộc bằng lá bàng rừng.

Tấn Phước (Nguồn video: VTV)

Avatar
Avatar
Hoàng 12/10/2019 21:27
Nón rất nghệ thuật, đẹp, mong chú thành công nhé để tồn tại di sản của đất nước.