Đẹp 13/07/2019 06:05

Với việc thay đổi vật liệu bằng lá bàng rừng, ông Võ Ngọc Hùng P. Kim Long, TP Huế đã tạo nên những chiếc nón lá độc đáo.

Ông Võ Ngọc Hùng P. Kim Long, TP Huế đã tạo nên những chiếc nón lá độc đáo với việc thay đổi vật liệu quen thuộc bằng lá bàng rừng.

Tấn Phước (Nguồn video: VTV)

Avatar