Thời sự12/02/201903:41

Tạo lửa bằng bùi nhùi, giã thóc, vo gạo, thổi cơm giữa sân đình là hội thi thổi cơm làng Thị Cấm (Xuân Phương, Nam Từ Liêm, HN).

Xuân Minh

Avatar