Mạng xã hội 06/09/2017 04:01

Nhằm ngăn chặn những kẻ 'dê xồm", cô gái này đã phát minh ra một loại quần siêu độc đáo và cực kỳ hiệu quả.Nguồn clip: FB

Avatar