Mạng xã hội06/09/201704:01

Nhằm ngăn chặn những kẻ 'dê xồm", cô gái này đã phát minh ra một loại quần siêu độc đáo và cực kỳ hiệu quả.Nguồn clip: FB

Avatar