Cộng đồng 25/03/2017 10:00

Có lẽ chỉ các kỹ sư mới có thể thiết kế dụng cụ giúp cai thuốc lá sáng tạo như thế này.Theo VTC

Avatar