Thời sự26/09/201811:16

Gia đình, họ hàng nội ngoại Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi quanh linh cữu để tiễn biệt. Vòng hoa của gia đình mang dòng chữ Vợ và các con vô cùng thương tiếc.

Nguồn clip: VTV

Avatar
Avatar
Vô cùng thương tiếc Chủ tịch nước TRẦN ĐẠI QUANG về cõi vĩnh hằng, yên giấc ngàn thu nơi chín suối. Thật tiếc vì ông ra đi khi nhiệm kỳ còn dang dở. Mong vong linh chủ tịch luôn hướng về TỔ QUỐC VIỆT NAM.