Chuyện lạ 13/02/2017 06:09

Một đô vật Mỹ, đã ghi tên mình vào kỷ lục Guinness với thành tích 38 cây đinh được đóng vào gỗ trong vòng 2 phútTheo NLĐ

Avatar