Chuyện lạ13/02/201706:09

Một đô vật Mỹ, đã ghi tên mình vào kỷ lục Guinness với thành tích 38 cây đinh được đóng vào gỗ trong vòng 2 phútTheo NLĐ

Avatar