Cộng đồng 05/08/2019 12:29

Một thanh niên Nga đã có hành động vi phạm luật giao thông và rất nguy hiểm khi đỗ ô tô chắn ngang đường ray chặn xe điện chỉ để tặng hoa bạn gái.

Nguồn: Liveleak

Avatar