Mỹ cáo buộc Huawei 13 tội danh, bí mật của Apple bị đánh cắp