Thể thao22/05/202004:21

Trung vệ Trần Đình Trọng đang tập hồi phục tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Chấn thương của Đình Trọng dự kiến sẽ hồi phục vào tháng 7/2020.

Xuân Minh

Avatar