Truyền hình07/05/201805:40

Diệu Nhi trổ tài làm Nui chiên xù hải sản mời Huỳnh Lập nhưng lại bị anh mắng xối xả vì uống gần hết lọ nước sâm.

Biên dựng: Châm Phạm

Nguồn: Việt Nam tươi đẹp

Avatar