Thời trang18/09/202107:10

Đại diện Việt Nam cho biết sự thay đổi hình ảnh của bản thân phù hợp với 2 cuộc thi quốc tế đòi hỏi cô phải nỗ lực rất nhiều.

Việt Anh - Minh Nguyễn

Avatar