Công nghệ 25/10/2017 04:14

Trong một dự án khoa học đại chúng độc đáo có một không hai tại Thụy Sĩ, máy móc của bạn có thể điều khiển bằng ý nghĩ.Theo VTV

Avatar