Công nghệ 15/06/2019 08:30

Các nhà nghiên cứu, kỹ sư đã đã thiết kế xong mô hình thử nghiệm một chiếc điều hòa vừa có thể làm mát vừa có thể thu gom khí thải CO2 và nước sau đó chuyển hóa thành nhiên liệu khí Hydrocacbon tái sinh.

Trần Duy (Nature Communications)

Avatar