Thế giới 10/10/2018 08:00

Điều gì sẽ xảy ra nếu phóng và cho nổ một quả bom hạt nhân có sức công phá 50 megaton trong không gian vũ trụ?

Video: Tech Insider
Avatar
Avatar
Công 10/10/2018 17:24
Bất công.