Công nghệ22/10/201906:30

Không sẵn có nước ngọt, không sử dụng máy móc, nhưng người dân New York vẫn được cung cấp hàng tỷ lit nước mỗi ngày nhờ hệ thống đặc biệt này.

Theo The New York Times

Avatar
Avatar
Người ta làm việc vì tâm huyết và trách nhiệm nên khác lắm. Tâm thiện lành cấp nước sạch cho người dân uống khỏe mạnh.