Nhạc 02/09/2019 04:55

'Tâm hồn của Đá' - sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trần Lập là một điểm nhấn mới mẻ và rất được công chúng chờ đợi ở Điều còn mãi năm nay.

VietNamNet

Avatar